Biljetter & priser

Biljetter & priser – Skellefteå Lokaltrafik gäller tillsvidare

Kontantstopp 13 juni!
Från och med 13 juni är det kontantfritt på bussen
för att förarens arbete ska bli tryggare och din resa smidigare. Betala dina biljetter/kort med betalkort på bussen.
Välkommen!

No more cash on the bus!
Only debit cards and credit cards are accepted on the bus after 13/6. Cash is not accepted after 13/6.
Welcome!

Kontantstoppbild

 

 

 

Enkelbiljett – passar ”engångsresenären”

Enkel resa, en sträcka. Ingen fri övergång.

PRISEXEMPEL: per resa med utgångspunkt Skellefteå Centrum:

Resenär Centrum & Bergsbyn Ursviken Ske-hamn
Vuxen (26-64 år) 25:- 35:- 45:-
7-19 år (barn/tonåring) 13:- 18:- 23:-
20-25 år (ungdom) 20:- 28:- 36:-
Från 65 år (pensionär) 20:- 28:- 36:-
Nattaxa 40:- 50:- 60:-

Enkelbiljett säljs ombord på bussen och betalas med betalkort. Enkelbiljett säljs även i mobilappen och berättigar då fri övergång inom en timme i lägsta prisintervallet. Priserna gäller tillsvidare. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll.

Reskassa – passar dig som åker ”nu och då” – Nytt från och med februari 2016!

Är inte personligt, ej heller bundet till vuxen/ungdom/barn/pensionär eller sträcka. Kan köpas/laddas med valfri summa pengar (dock minst 100 kr). Med reskassan åker man till rabattkortspris oavsett vilken linje eller sträcka man reser inom stadslinjenätet. Fri övergång inom en timme för resor inom det lägsta prisintervallet. Insatt belopp kan nyttjas under 1 år från inköpet. Reskassekortet säljs i form av ett biljettämne som kan laddas med mer pengar när pengarna tagit slut. När du köper den första biljetten/kortet betalar du en kortavgift på 25 konor.

PRISEXEMPEL: per resa med utgångspunkt Skellefteå Centrum:

Resenär Centrum & Bergsbyn Ursviken Ske-hamn
Vuxen (26-64 år) 18:- 26:- 34:-
7-19 år (barn/tonåring) 9:- 13:- 16:-
20-25 år (ungdom) 14:- 16:- 20:-
Från 65 år (pensionär) 14:- 16:- 20:-
Nattaxa - - -

Reskassekort säljs ombord på bussen och betalas med betalkort. Finns även att köpa på Skellefteå Busstation och Skellefteå buss kontor och betalas med betalkort eller kontanter på försäljningsställena. Priserna gäller tillsvidare. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Ej nyttjad Reskassa återbetalas ej.

Rabattkort – passar dig som åker ”nu och då”

Är inte personligt och kan köpas med valfritt antal resor, minst 6 resor max 40 resor med fri övergång inom en timme för resor inom det lägsta prisintervallet. Giltighetstiden för kortet är tolv månader efter första resan. Rabattkortet säljs i form av ett biljettämne som kan laddas med nya resor när resorna tagit slut. När du köper den första biljetten/kortet betalar du en kortavgift på 25 konor.

PRISEXEMPEL: per resa med utgångspunkt Skellefteå Centrum:

Resenär Centrum & Bergsbyn Ursviken Ske-hamn
Vuxen (26-64 år) 18:- 26:- 34:-
7-19 år (barn/tonåring) 9:- 13:- 16:-
20-25 år (ungdom) 14:- 16:- 20:-
Från 65 år (pensionär) 14:- 16:- 20:-
Nattaxa - - -

Rabattkort säljs ombord på bussen och betalas med betalkort. Finns även att köpa på Skellefteå Busstation och Skellefteå buss kontor och betalas med betalkort eller kontanter på försäljningsställena. Priserna gäller tillsvidare. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Ej nyttjade resor på Rabattkort återbetalas ej.

Periodkort – passar dig som åker ofta

Är inte personligt och gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar på vald sträcka eller inom området för det lägsta prisintervallet. Kort utfärdade från Skelleftehamn, Ursviken och Bergsbyn berättigar till fri övergång för resor inom lägsta prisintervallet. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen. Periodkortet säljs i form av ett biljettämne som kan laddas med ny 30-dagars period. När du köper den första biljetten/kortet betalar du en kortavgift på 25 konor.

PRISEXEMPEL: Pris per 30 dagarsperiod med utgångspunkt Skellefteå Centrum:

Resenär Centrum & Bergsbyn Ursviken Ske-hamn
Vuxen (26-64 år) 520:- 675:- 810:-
7-19 år (barn/tonåring) 420:- 550:- 660:-
20-25 år (ungdom) 420:- 550:- 660:-
Från 65 år (pensionär) 420:- 550:- 660:-
Nattaxa - - -

Periodkort säljs ombord på bussen och betalas med betalkort. Finns även att köpa på Skellefteå Busstation och Skellefteå buss kontor och betalas med betalkort eller kontanter på försäljningsställena. Periodkort kan även köpas i mobilappen. Priserna gäller tillsvidare. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Periodkort återbetalas ej.

App – köp via mobilapplikation - Nytt från och med februari 2016!

Från och med februari 2016 finns möjlighet att köpa enkelbiljetter, periodkort och Hockeybussbiljetter i Skellefteå buss app. Läs mer om användandet och villkor här.

Webshop - Nytt från hösten/vintern 2016!

Nu ligger vår nya webshopp uppe! Välkommen att registrera dig och börja ladda dina Skellefteå Lokaltrafikskort via webben! Instruktioner och villkor i shopen.
Tryck här för att komma till vår webshop 

 

Nattaxa

Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12. Gäller samtliga åldrar. För resenärer med rabattkort, periodkort och reskassa gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Avgiftsfritt

– Två barn under 7 år medföljer gratis med betalande medresenär. Barn under 7 år som reser ensamma (utan betalande medresenär) löser barnbiljett. För barn i grupp ex. förskolegrupp löser alla biljett.
– Barnvagn eller barnkärra i mån av utrymme.
– Ett handbagage och/eller en resväska som medföres av resenär. Övrigt gods i mån av plats.
– Djur:
Mindre djur som på ett säkert sätt placerats i väska/korg/låda och som hålls i knäet (den får inte uppta ett ledigt säte), får av betalande resenär tas med utan avgift.
Hund (för stor för väska/korg/låda) får av betalande resenär tas med utan avgift. Dessa hundar ska färdas på golvet utan att blockera mittgången eller störa medpassagerare. Resenär har alltid företräde.
Resenär med pälsdjur skall gå ombord i bussen genom mittdörren, där sådan finns, så att pälsdjuret endast vistas i bakre eller övre delen av fordonet.

Andra biljettalternativ

Länskort
Gäller för obegränsat antal resor inom länet, även på samtliga stadsbussar i länet. Säljs på bussen och på busstationen.

Årskort
Kan lösas för viss sträcka eller för hela länet, gäller även för stadsbussarna i länet. Ansökan om årskort görs hos Länstrafiken, www.tabussen.nu Mer info kan fås på 0771-100110.

Seniorkort, från 65 år
Gäller för obegränsat antal resor i länet, gäller även på stadsbussarna i länet. Säljs på busstationen.

Företagskort
Företagskortet underlättar resandet för företag, förskolegrupper, skolklasser m fl, resan efterfaktureras. Ansökan om företagskort görs hos Länstrafiken. Under 2015/2016 sker eventuellt förändringar i detta förfarande, se hemsidan för senaste nytt eller ring 0771-100110.

Skolkort
Utfärdas av Länstrafiken på beställning kommunens kundtjänst för de som uppfyller kraven för skolkort. Gäller en tur- och returresa per skoldag, fri övergång inom 2 timmar. Skolkortet är inte giltigt under jul-, sport- och påsklov.

Länk till skolskjuts i Skellefteå, grundskolan
Länk till Länstrafikens upplysning angående biljetter och priser

Betalning
Använd dig gärna av möjligheten att betala med kort på bussen! OBS! Från och med 13/6 2016 endast betalning med kort (ej kontanter) på bussen!
Dock fungerar det inte att delbetala med två olika betalkort. Hela biljettens pris måste alltså betalas med ett och samma betalkort.
Obs! De flesta kort går bra men, dessa kort har vi INTE möjlighet att ta emot: American Express, Diners, Maestro och Visa Electron.

Regler

Spara biljetten under resan. Biljetten är ditt färdbevis vid eventuell biljettkontroll. Resande utan giltig biljett medför en straffavgift på 1200 kr.
Betalning på bussen, endast med betalkort.
För den allmänna trivseln i bussarna är rökning och förtäring av alkoholhaltiga drycker förbjuden. Glass eller grillmat får ej tas ombord på bussarna.
Bussföraren har rätt avvisa resenärer som uppträder störande.
Cykel kan ej medtagas på bussen i Skellefteå Lokaltrafik.
Vid förseningar med mer än 20 minuter har du som resenär rätt till ersättning, se nedan.
Kvarglömt resgods som upphittats återfås på Skellefteå buss kontor, Norra Järnvägsgatan 53, tel. 0910/72 56 00.
Nattrafik natt mellan fredag och lördag visas i tabellen under fredag. Nattrafik natt mellan lördag och söndag visas i tabellen under lördag.
I tidtabellerna är den först angivna tiden en avgångstid, de påföljande tiderna är s.k ”hålltider/tidigastetid” vilket betyder att bussen som tidigast kan passera hållplatsen vid angivet klockslag. Detta upplägg har vi för att främja en busstrafik med bra flöde.
Priser och bestämmelser i övrigt gäller tills vidare.
Alla eventuella förändringar efter tabelltryck finns på vår hemsida, under rubriken ”Trafikförändringar”.

Åldersgränser Skellefteå buss
Barn/tonåring räknas från den dag man fyller 7 år fram till dagen före 20 årsdagen.
Ungdom räknas från den dag man fyller 20 år fram till dagen före 26 årsdagen.
Vuxen räknas från den dag man fyller 26 år fram till dagen före 65 årsdagen.
Senior räknas från den dag man fyller 65 år och uppåt.

För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll.

Resegaranti

Resegarantin omfattar förseningar och andra avbrott i trafikutbudet. Skellefteå buss Lokaltrafik ersätter kunder för den typen av situationer enligt följande:

Förseningar
Om bussen är försenad, mer än 20 minuter, kompenseras resenären genom ett belopp som motsvarar dubbel enkelbiljett (pris enkelbiljett *2) för aktuell resa. Ersättning för utebliven arbetsinkomst etc medges ej.
Ersättning medges ej om det inom 20 minuter är möjligt att välja en annan buss för att nå sin destination.
Uteblivna turer
Om bussen uteblir ersätter Skellefteå buss lokaltrafik kostnad för taxi mot uppvisande av kvitto.

Situationer då resegarantin inte gäller

Force majeure
När det inträffar omständigheter som trafikföretaget inte råder över, till exempel att trafiken störs av extrema förhållanden som snöstorm, blixthalka, olyckor, större avspärrningar samt vid strejk och lockout.
Vid fordonshaveri
Trafikföretaget erbjuder ett ersättningsfordon så snart det är praktiskt möjligt.
Planerade förändringar
Undantag görs också vid planerade förändringar under förutsättning att information om förändring har meddelats minst fyra arbetsdagar i förväg.

Reklamation och ersättning:

Anmälan om ersättning enligt resegarantin måste vara Skellefteå buss Lokaltrafik tillhanda senast 5 dagar efter den inträffade händelsen och bussbiljett måste bifogas.
Om det är något du undrar över kan du prata med personal på bussen eller ringa Kundservice, 0910-72 56 00.