Resegaranti

Resegarantin omfattar förseningar och andra avbrott i trafikutbudet. Skellefteå buss Lokaltrafik ersätter kunder för den typen av situationer enligt följande:

Förseningar
Om bussen är försenad, mer än 20 minuter, kompenseras resenären genom ett belopp som motsvarar dubbel enkelbiljett (pris enkelbiljett *2) för aktuell resa. Ersättning för utebliven arbetsinkomst etc medges ej.
Ersättning medges ej om det inom 20 minuter är möjligt att välja en annan buss för att nå sin destination.
Uteblivna turer
Om bussen uteblir ersätter Skellefteå buss lokaltrafik kostnad för taxi mot uppvisande av kvitto.

Situationer då resegarantin inte gäller

Force majeure
När det inträffar omständigheter som trafikföretaget inte råder över, till exempel att trafiken störs av extrema förhållanden som snöstorm, blixthalka, olyckor, större avspärrningar samt vid strejk och lockout.
Vid fordonshaveri
Trafikföretaget erbjuder ett ersättningsfordon så snart det är praktiskt möjligt.
Planerade förändringar
Undantag görs också vid planerade förändringar under förutsättning att information om förändring har meddelats minst fyra arbetsdagar i förväg.

Reklamation och ersättning:

Anmälan om ersättning enligt resegarantin måste vara Skellefteå buss Lokaltrafik tillhanda senast 5 dagar efter den inträffade händelsen och bussbiljett måste bifogas.
Om det är något du undrar över kan du prata med personal på bussen eller ringa Kundservice, 0910-72 56 00.

Skelleftebuss AB
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 53
Utdelningsadress: Box 377
931 24 Skellefteå

Telefon: 0910-72 56 00
Telefax: 0910-157 44

Epost: info@skelleftebuss.se