Linje 30) Klintfors – Hammarängen vinter 2016/2017

Tidtabell PDF

30. Klintfors – Mobacken – Sj.dalen – Centrum – Sunnanå – Hammarängen

Giltig från och med 2016-10-03 och tillsvidare, dock längst 2017-04-30.

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar, förklaring visas längst ner under resp. tidtabell.

För mobilanvändare, tidtabellen är även scrollbar i sidled.
LÖRDAG & SÖNDAG             
Turnummer1 & 233 & 255 & 277 & 299 & 3111 & 3313 & 3515 & 3717 & 3919 & 4121 & 43
Anmärkning------FFFFF
Stenbackavägen08.5010.2011.5013.2014.5016.2017.5019.2020.5022.10
Medlefors08.5410.2411.5413.2414.5416.2417.5419.2420.5422.14
Klockarhöjden08.5810.2811.5813.2814.5816.2817.5819.2820.5822.18
CENTRUM SKE-Å07.4009.1010.4012.1013.4015.1016.4018.1019.4021.1022.30
Orrvägen07.4709.1710.4712.1713.4715.1716.4718.1719.4721.1722.37
Plåtvägen08.0009.3011.0012.3014.0015.3017.0018.3020.0021.3022.50

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
L = Går ej lördag.

30-klintf-ham

 

30. Hammarängen – Sunnanå – Centrum – Sj.Dalen – Mobacken – Klintfors

LÖRDAG & SÖNDAG            
Turnummer2 & 244 & 306 & 288 & 3010 & 3612 & 3414 & 4016 & 3818 & 4020 & 4222 & 44
Anmärkning-----FFFFFF
Plåtvägen08.0009.3011.0012.3014.0015.3017.0018.4020.0021.3022.50
Orrvägen08.0709.3711.0712.3714.0715.3717.0718.4720.0721.3722.57
CENTRUM SKE-Å08.2009.5011.2012.5014.2015.5017.2019.0020.2021.5023.10*
Klockarhöjden08.2609.5611.2612.5614.2615.5617.2619.0620.2621.56
Medlefors08.3010.0011.3013.0014.3016.0017.3019.1020.3022.00
Stenbackavägen08.4010.1011.4013.1014.4016.1017.4019.2020.4022.10

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.

 

30-ham-klintf