Kartor

Skellefteå Lokaltrafik, översikt

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, samtliga linjer VINTER 2016/2017, 2016-10-03 till och med 2017-04-30.

Bussarnas placering i Centrum, Skellefteå Lokaltrafik

Översiktskarta (pdf)Översikt i textform

 

Bussarnas placering på centrumhållplatsen – Vinter 2016/2017
Giltig från och med 2016-10-03 och tillsvidare dock längst 2017-04-30

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg samt på Kanalgatans norra sida, mot Busstorget.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet av Möjligheternas torg, där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.

Kanalgatan norra:
Här finns en hållplats Läge D, befintlig på Kanalgatan, mellan Trädgårdsgatan och Torggatan.

Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:

Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
3, 30 mot Sunnanå/Hammarängen

Läge B:

1, 10 mot Anderstorp
4 mot Bergsbyn
12 mot Skelleftehamn

Läge C:
2, 20 mot Skelleftehamn

Läge D:
1, 2, 10, 20 mot Solbacken
3, 30 mot Mobacken
4, 30 mot Sjungande Dalen

 

 

 

 

 

 

Regiontrafik

För linjetrafik där Länstrafiken är huvudman publicerar vi inte några kartor. Vi hänvisar till Länstrafikens information.

Flygbuss

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, flygbussen, SAS