Tillfällig avstängning!

Lördag den 11/2 är Parkbron avstängd mellan 10.00 och 14.00 p.g.a arrangemanget ”Skandinaviska mästerskapet i vintersim.”. Detta påverkar linje 30 samt flygbussturer i riktning mot centrum. Hållplatserna ”Forskargatan” och ”Parkbron” är avlysta under ovan nämnda tider, centrum nås då via E4:an. Välkomna!

Post navigation